Okresní rada AŠSK Děčín

Okresní rada AŠSK Děčín

17 školních sportovních klubů se 1355 členy

Kontakty

Pracovníci okresní rady

Jméno a příjemní funkce
Vladimír Trčka předseda
775 399 331
Bohunka Machtová hospodářka
603 741 200
Lenka Kučerová zástupce DDM Děčín
608 215 917